Портфолио

Портфолио в образованието

Портфо́лио е папка за документи, в която събрани образци от документи, фотографии, предмети, проекти и др. даващи представа за предлаганите услуги от съответна организация или специалист (учител, фотограф, дизайнер, архитект и т.н.).


Този термин се среща в различни области :

  • фотография : портфолио като подборка от фотографии
  • дизайн, в т.ч. и уеб-дизайн : уеб-портфолио — събрание от работите на уеб-дизайнер
  • образование : портфолио като съвкупност от сертифицирани достижения, значими работи и отзиви

Портфолио в образованието е набор от материали, които обучаемият подготвя под формата на документи или папки като доказателство за своите знания. Това може да бъде папка, която да съдържа материали, изготвени от обучаемия, които да бъдат основа за неговото оценяване.


Как и къде да публикуваме нашето портфолио?

Можете да си направите блог, може да направите секция в училищния сайт или можете да използвате външни сайтове, които предоставят място за подобна информация. В сайта на Институт по качество в образованието ще направим такъв раздел,- "Учители, които препоръчваме", като ще можете да попълвате своя профил директно, онлайн и да надграждате в реално време своето портфолио.     

                      Регистрация

Вход за регистрирани потребители